Демөөрчүлөр

Иса Байбеков атындагы жалпы билим берүү орто мектебинин өнүгүп-өсүүшүнө карата демөөрчүлөрдүн көрсөткөн жардамдары 2016-2022-жылдар

Демөөрчүлөрдүн жардамы

Демөөрчүлөр

Жумшак эмерек

Демөөрчүлөр

Адабий китептер

Демөөрчүлөр

Музыкалык аспап — кыяк

Демөөрчүлөр

Кичи футбол аянтчасы

Демөөрчүлөр

Принтер Canon

Демөөрчүлөр

Сыналгы

Демөөрчүлөр

Түстүү принтер

Демөөрчүлөр

Ноутбук

Демөөрчүлөр

Окуучулардын тамактануусуна идиш-аяк

Демөөрчүлөр

Ак кайыңдар

Демөөрчүлөр

Эс алуучу отургучтар

Демөөрчүлөр

Тянь-Шань карагайлары

Демөөрчүлөр

Роза көчөттөрү

Демөөрчүлөр

Пластикалык кери бериш (тамбур)

Демөөрчүлөр

Микрофон

Демөөрчүлөр

Музыкалык центр

Демөөрчүлөр

Класс-кабинеттердеги пардалар