Коомдук бирикме / фонддор

Мектептин жетекиси Исаева А.Б. эмгек жолунда эски бала бакчаны ондоп тузотуу иштерине коп эмгек жумшады .«Арис»жана»Мерсико» мамлекеттик эмес уюмдардын жардамы менен чатырын жаптырып, полун салдырып, терезелери алмаштырылып кантромаркалары ондолуп мектептин эшигинин алды цементтелди.

 

Коомдук бирикме / фонддор