Сотрудники

Молдокулова Раима Эсеналиевна Биология жана химия мугалими
Кыдырова Нурия Жолдубаевна Башталгыч класстардын мугалими
Тайтаева Майрамкул Большевиковна Кыргыз тили жана адабияты мугалими
Рысалиева Толкун Жолдошбековна Башталгыч класстардын мугалими
Убалканова Аида Улановна Орус тили жана адабияты мугалими
Монконова Гулбасира Керимкуловна Башталгыч класстардын мугалими
Орозбеков Адил Керимбекович Дене тарбия мугалими
Кадыркулова Жибек Каныметовна Кыргыз тили жана адабияты мугалими
Исагалиева Паризат Кочкорбаевна Тарых жана география мугалими
Джанышбекова Аида Джанышбековна Математика мугалими
Бейшенкулова Венера Алынбековна Мектеп жетекчисинин окуу-тарбия иштери боюнча орун басары, Башталгыч класстардын мугалими
Байбекова Жылдыз Догдурбековна Соц.педагог
1 / 212