Сабактардын жүгүртмѳсү

«Бекитемин»

Иса Байбеков атындагы жалпы билим беруу

орто мектебинин жетекчиси__________ Исаева А.Б.

 

 

Сабактардын жугуртмосу

 

5-класс7-класс8-класс9-класс10-класс11-класс
1Тарых1Кыргыз тили1Биология1Информатика1Англис тили1Орус тили
2Информатика2Тарых2Математика2Химия2Орус тили2Англис тили
3Англис тили3Англис тили3Тарых3Кыргыз тили3Биология3Адам ж-а коом
4Адам ж-а коом4Орус тили4Англис тили4Тарых4Физика4Химия
5Орус тили5Кыргыз адабият5Химия5Физика5Тарых5Кыргыз тили
6Кыргыз тили6Биология6Орус тили6География6Кыргыз тили6Физика
7Класстык саат7Класстык саат7Класстык саат7 7Класстык саат7Класстык саат
            
1Орус тили1Кыргыз тили1География1Алгебра1Англис тили1Химия
2Англис тили2Англис тили2Кыргыз тили2Орус адабият2Алгебра2География
3Орус адабияты3География3Математика3Кыргыз тили3Химия3Алгебра
4Математика4Орус адабияты4Англис тили4Геометрия4География4Биология
5Кыргыз тили5Алгебра5Физика5Англис тили5Геометрия5Тарых
6Математика6Физика6Кыргыз адабият6Химия6Орус тили6Геометрия
            
1Кыргыз тили1Информатика1Химия1Чийуу1Кыргыз адабият1Орус тили
2Англис тили2Музыка2Кыргыз тили2Биология2Орус адабияты2Кыргыз тил
3Музыка3Алгебра3Орус тил3Кыргыз адабият3Дене тарбия3Кыргыз адабият
4Кыргыз адабият4Геометрия4Орус адабияты4Дене тарбия4Химия4Физика
5Математика5Физика5Биология5Орус тили5Аскерге ч.даярд.5Дене тарбия
6Кол эмгек6Дене тарбия6Информатика6География6Физика6Аскерге ч.даяр.
          7 
            
1Математика1Англис тили1Дене тарбия1Биология1Алгебра1Кыргыз тили
2Табият таануу2Математика2Кыргыз адабият2Алгебра2Тарых2Дене тарбия
3Математика3Кыргыз тили3География3Дене тарбия3Адам ж-а коом3Алгебра
4Дене тарбия4Кыргыз адабият4Физика4Геометрия4Орус адабияты4Кыргыз адабият
5Кыргыз адабият5Сурот5Математика5Адам ж-а коом5Алгебра5Орус адабият
6Сурот6Тарых6Математика6Кыргыз адабият6Кыргыз адабият6Алгебра
      7Класстык саат    
            
1Дене тарбия1Орус тили1Информатика1Англис тили1Кыргыз тили1Тарых
2Англис тили2Кыргыз адабият2Тарых2Орус адабияты2Кыргыз адабият2Англис тили
3Тарых3Орус адабият3Чийуу3Кыргыз адабият3Физика3Кыргыз адабият
4Англис тили4Дене тарбия4Кыргыз тил4Адам ж-а коом4Аскерге ч.даяр.4Орус  адабият
5Кыргыз тили5Кол эмгек5Орус адабият5Тарых5Дене тарбия5Физика
6 6География6Дене тарбия6Физика6 6Аскерге ч.даяр.
            
 29 саат 30 саат 30 саат 30 саат 29 саат 30 саат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бекитемин»

Иса Байбеков атындагы жалпы билим беруу

орто мектебинин жетекчиси__________ Исаева А.Б.

 

2020-2021-окуу жылынын II жарым жылдыгына карата

Сабактардын жугуртмосу

 

6-класс0-класс1-класс2-класс3-класс4-класс
1Англис тили1Математика1Математика1Математика1Математика1Математика
2Биология2Кеп остуруу2Сабат ачуу2Кыргыз тили2Кыргыз тили2Кыргыз тил
3Кыргыз тили3Дене остуруу3Жазуу3Адабий окуу3Адабий окуу3Орус тил
4Кыргыз адабият4 4Класстык саат4Орус тили4Дене тарбия4Адабий окуу
5Информатика5 5 5Класстык саат5Класстык саат5Класстык саат
6Орус тили6 6 6 6 6 
7Класстык саат7 7 7 7 7 
            
1Англис тили1Айлана чойро1Математика1Орус тили1Математика1Англис тили
2Математика2Сабат ачуу2Сабат ачуу2Математика2Англис тили2Орус тили
3Математика3Ийлеп чаптоо3Жазуу3Кыргыз тили3Орус  тили3Математика
4Кыргыз тили4 4Дене тарбия4Адабий окуу4Кыргыз тили4Кыргыз тили
5Кыргыз адабият5 5Орус тили5Дене тарбия5Адабий окуу5Адабий
6Адам ж-а коом6 6 6   6 
            
1Математика1Сабат ачуу1Математика1Математика1Математика1Кыргыз тил
2Математика2Математика2Сабат ачуу2Кыргыз тили2Кыргыз тили2Адабий окуу
3Биология3Дене остуруу3Жазуу3Адабий окуу3Адабий окуу3Математика
4Тарых4 4Адеп4Корком онор4Адеп4Мекен таану
5География5 5 5 5Корком онор5Дене тарбия
6Дене тарбия6 6 6 6 6 
7           
            
1Кыргыз тили1Айлана чойро1Музыка1Орус тили1Англис тил1Музыка
2Кыргыз тили2Сабат ачуу2Орус тили2Музыка2Орус тили2Англис тили
3Англис тили3Сурот тартуу3Математика3Математика3Музыка3Орус тили
4Англис тили4 4Мекен таануу4Адеп4Математика4Математика
5Сурот5 5 5Кл.тыш.окуу5Мекен таануу5Математика
6Дене тарбия6 6 6 6 6Дене тарбия
            
1География1Математика1Сурот1Математика1Математика1Математика
2Тарых2Кеп остуруу2ТТК2Мекен таануу2Орус тили2Тур.тир.кооп
3Музыка3Дене остуруу3Дене тарбия3ТТК3ТТК3Дил азык
4Кол эмгек4 4Орус тили4Дене тарбия4Кл.тыш.окуу4Сурот
5Орус тили5 5 5 5Дене тарбия5Адеп
6Орус адабияты6 6 6 6 6 
 30 саат 15 саат 20 саат 22 саат 24 саат 25 саат