Администрация

Бейшенкулова Венера Алынбековна Мектеп жетекчисинин окуу-тарбия иштери боюнча орун басары, Башталгыч класстардын мугалими
Байбекова Жылдыз Догдурбековна Соц.педагог
Асанова Рахат Джумабековна Тарбия бөлүмүнүн башчысы, башталгыч класстын мугалими
Исаева Айнакул Бакаевна Директор