Гуманитардык багыттагы мугалимдердин усулдук бирикмеси

Тайтаева Майрамкул Большевиковна Кыргыз тили жана адабияты мугалими
Рысалиева Толкун Жолдошбековна Башталгыч класстардын мугалими
Убалканова Аида Улановна Орус тили жана адабияты мугалими
Байбекова Жылдыз Догдурбековна Соц.педагог
Исаева Айнакул Бакаевна Директор