Башталгыч мектептердин мугалимдеринин усулдук бирикмеси

Рысалиева Толкун Жолдошбековна Башталгыч класстардын мугалими
Асанова Рахат Джумабековна Тарбия бөлүмүнүн башчысы, башталгыч класстын мугалими
Алыбаева Базаркул Качкынбаевна Музыка мугалми